след оставката какво? Светла.

продължавам темата за това какво очакваме след оставката – Светла Енчева

1. Истинско гражданско общество.

2. Обществено разбиране на важността на човешките права и непрекъсната борба за отстояването им.

3. Институции, които функционират за гражданите, а не заради собственото си възпроизводство.

4. Граждани, които са осъзнали, че е важно да гласуваш.

5. Масов отпор на неонацизма във всичките му проявления – ксенофобия, расизъм, хомофобия и т.н.

6. Адекватно третиране проповядването на омраза, дискриминацията и престъпленията от омраза.

7. Край на полицейщината – полиция, която защитава гражданите, а не се бори с тях.

8. Партии, които защитават интересите на обществени групи, а не на собственото си ръководство, банкери, мутри и т.н.

9. Истинска либерална партия.

10. Истинска лява партия.

мненията и на Мишо, Елена

#оставка