след оставката какво? Елена.

10 Коледните пожелания на Елена Хамбарджиева:

1. Справедливи избори
2. Гражданско образование
3. Скъсване на връзките между олигархияата и политиката ( Мрал в политиката)
4. Пълнценно работеща правова държава
5. Лустрация в политиката и образованието
6. Законодателско предложение от гражданите
7. Граждански съвет към партии
8. Електронно гласуване
9. Относно Медиите: Свободни медии. Открито и прозрачно финансиране на медиите ( Европейска практика на финансиране на медиите).
10. Образователна реформа

рубриката започна с пожеланията на Михаил.

#оставка #протестнамрежа #дансwithme

след оставката какво? Михаил.

IMG_2254

един от най-често срещаните въпроси, основно от страна на непротестиращите, вероятно прокаран от „опорните точки“ е именно този: „и след оставката – какво?“ най-честият отговор пък е „същото“. да, ама не, както казваше г-н Бочаров.

попитах няколко души, активно протестиращи. в поредица постове ще публикувам мненията им, защото е важно да се чуят и да се знае, че протестиращите имат достатъчно идеи, мисъл, визия за това какво ще дойде след #оставка

ето мнението на Михаил-Ернесто Михайлов

Десет неща след оставка:
1. Нова избирателна система (не само изборен кодекс)
2. Законови мерки за прозрачност на публичните разходи
3. Стратегически приоритет и изграждане на капацитет за ефективно и смислено усвояване на средства от ЕС (включително мостови механизми)
4. Изработване на 30 годишна стратегическа рамка за развитие на България
5. Либерализация на образователната система с Фокус към социално включване, усвояване на умения и компетенции, създаване на специални програми за идентификация и обучение на надарени деца, и програми за професионално образование.
6. Създаване на система за измерване на щастието на населението като един от критериите за развитие на страната и мерки за увеличаването му.
7. Реинженеринг на публичните услуги с оглед на повишаване на ефективността, прозрачността и качеството им, с поставяне на opengovernment/opendata като основна парадигма на изграждането на публични услуги
8. Прозрачност и оптимизация на състава и разходите за полицията
9. Независима и работеща съдебна система с пряк избор на съдии и прокурори
10. Фокус върху развитието на науката и технологиите

#оставка #протестнамрежа