по името ще ги познаете

книжарница Булрериер ксерокс

книжарница Бултериер – сред най-оригиналните имена на книжарници, които съм срещала, в центъра на София

друго име, което винаги ме изумява е това на агенция за недвижими имоти Вечна Р, асоциацията ми е неизбежно свързана с агенция за погребални услуги
подобен е случаят и с името на фирма за ядки – Кронос

други?

професорските отпуски са златни

тези дни се видях с моя приятел доц. Борис Минчев и той сподели за тревожен факт в СУ – професори предявили групов иск да им се платят невзетите от 10 години назад отпуски
някои от тях имали искове за повече от 600 дни! за да им се изплатят тези отпуски ще трябват около 1.5 милиона лева! от цялата работа администрацията е най-притеснена, защото се предполага, че парите за професорските отпуски ще се вземат от техните бонусни възнаграждения
за справка – учителите и университетските преподаватели са с най-големите отпуски – по 48 дена годишно

намирисва ми на поредния академичен скандал
или пък елегантно случаят ще се забули, а професорите ще се пенсионират доволни

тук са разказани подробностите – в Diploma.bg
това е сайтът на Борис Минчев
а това е интервю с него