Париж кара колела

in2h20 бе така добра да ми изпрати този линк

малко статистики за Париж и колелата:

годишен абонамент за ползване – 46$
за ползване до 30 минути
за два часа – 11$
96% от ползването е за под 30 минути
колелата могат да се взимат и оставят на 1450 места в града
на разположение са цели 20 600 велосипеда!

постът завършва с: „Expect to see a similar plan in the U.S. soon.“

надявам се от Столична община да правят блог-мониторинг …
колела в Париж

на банера кликни

два банера на конкурентни автомобили на една и съща позиция в реномирана онлайн медиа

единият отваря pdf със спецификацията на автомобила (линк тук)

другият – страница, в която човек избира сам какво за автомобила иска да научи (линк тук)

въпрос с повишена трудност: кое е по-правилното от двете решения?!

банер на Клиобанер на Пежо

Уважаеми Г-н Жюстин Томс

„Уважаеми Г-н Жюстин Томс,
Предлагаме на Вашето внимание курс по …“

Уважаеми господа-спамери, свикнала съм, да считат, че съм мъж, ОК, но вече има Интернет, Гугъл, Facebook … там има снимки и се вижда, че не съм Г-н …