Evry, Essonne и осиновяването

Evry е малък град южно от Париж с около 50 000 души население, център за областта Essonne с малко над милион население. Може да се сравни с Перник или Велинград, например.
Кметството Evry издава и разпространява брошури за популяризиране на различни социални казуси. Една от тях – за осиновяването:

френска брошура

брошурата насърчава осиновяването, обяснява, че процесът е лесен и обещава помощ от страна на общината!

подписана е от председателя на местния парламент, дадени са неговите координати за контакт, както и на съответните специализирани служби
даден е отчет, че през 2006 г. в областта са осиновени 74 деца, 15 от които са от Франция и останалите 59 – от чужбина

молби за осиновяване могат да се подават в случаите, когато:
– двамата родители са над 28 години;
– двамата родители са женени от повече от 2 години;
– един човек, по-възрастен от 28 години.
разликата във възрастта между осиновяващияти осиновеният трябва да е 15 или повече години

службата по осиновяване гарантира осиновяване в период до 9 месеца след подаване на иск за това от родителите
службата подпомага (и финансово) родителите в продължение на 5 години след осиновяването

работно

съществуваше една мода да се показват работните места из блоговете и нищо че е закъсняла – ето и моята снимка

моето работно място

имам късмета да работя с много добри хора, които когато съм нервна ми сервират кафе и дори ми правят сладкиши от бисквита и сладко!
интимност привнасят синият кон, нарисуван от Томи, мишката-планета от bogus и картината с прането – любими
както се вижда хаосът ми е присъщ, но съм обещала на Бистра скоро до няколко месеца да го оправя това бюро 🙂

музикален фон – Bjork 0 It’s Oh So Quiet