човешките същества – лежерни размисли

„A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, con a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly.
Specialization is for insects.“

Robert Heinlein

кредит bogus

хвърляйте фасове и хартийки – ще горите в Ада!

Devil

картинка – Интернет <gring>

за тези, които не знаят Папата добави нови смъртни грехове към предните

старите:
горделивост
завист
чревоугодничество
похот
гняв
скъперничество
мързел

новите:
експериментиране с човешкия геном
педофилия
нечестно забогатяване на гърба на другите
замърсяване на околната среда

треперете, грешници!

по-подробно можете да прочетете тук

апропо – американците вярват повече в Дявола, отколкото в Дарвин. А българите?