неделна вечер с Григ

Григ е сред любимите ми композитори, т.е. сред най-любимите ми, а Morning Mood от Peer Gynt смятам за едно от най-великите музикални произведения въобще. Ето и Арабския танц от Peer Gynt

още от Григ:

Концерт за пиано 1 – сред най-великите също

Holberg Suite Part 1

и още малко Григ – на китара

и за него в Wikipedia