дърво от боклуци

в събота в Южния парк се бе случило някакво еко събитие
отидохме когато вече привършваше, не успяхме да разберем много кой го организира, но стана ясно, че е по някаква европейска програма, поне така каза девойката, която освен това съобщи, че поисканото от мен прес инфо е вече прибрано с останалия багаж и така и не разбрах много за мероприятието

дървото от боклуци, което бяха направили бе много сполучливо, ето го на снимките, само дето после и него чинно си го прибраха

имаше един дядо, който се опитваше да съобщи на организаторите, че в Южния парк има силно замърсени райони и нещо трябва да се направи, но те смятаха, че с изминалата инициатива да сали своя дан за благото на парка и екологията и вдигаха рамене към дядото и го оставиха да си говори

дърво от боклуци, деца го гледат, Южен парк, София юни 08

само боклуците по дървото

престъпление и наказание

НСИ има RSS на сайта си – похвално
НСИ публикува данни за престъпленията и наказанията през последните години – подробно тук
любопитна подробност сравнявайки 2000 с 2007-ма:

2000:
общо престъпления – 26 986
освобождаване от наказание – 262

2007:
общо престъпления – 33 577
освобождаване от наказание – 5 205