моят абсолютен свят

в моя абсолютен свят:
– имам достатъчно време за игри с моите деца;

– връзката с Интернет никога не прекъсва и мога да съм онлайн винаги и навсякъде;

– няма телевизия, а хората се забавляват основно като общуват помежду си F2F или онлайн;

ще си мисля за още, толкова за сега 🙂
а може би ще бъдат включени на http://absolutworld-bg.com
каня Гори, Денис, Верджи, Дачи, Мишо, Марги, Гоги да споделят своите виждания за абсолютния свят

сайтът на карнавала в Бургас

http://www.carnavalburgas.com/ – похвално е, че събитие от три дена в Бургас има свой сайт, макар и силно графичен и може би малко повече елементи от необходимото, все пак е на карнавал и е ОК – браво!

препоръчвам да участва в БГ Сайт 2008!

screenshot carnavalburgas.com