данъчна декларация онлайн – дискриминация

в разрез с всеки здрав разум у нас данъчна декларация човек може да подаде онлайн само ако използва браузер Internet Explorer и то под Windows

намирам това за дискриминация. искам да мога да подам данъчната си декларация онлайн не само през един браузер и една операционна система, не искам екзотики, искам достъпност и равни права!