семейното предприемачество и емиграцията

IMG_4125

освен всички останали ползи от семейното предприемачество има и някои косвени. семейния бизнес, работещ и здрав, не насърчава емигрирането.

една съвсем не маловажна е какво се случва с децата, когато се изучат. класиката в момента за България, както и в последните 10-20-30 години е децата се изучават, изпращат да доизучат навън и емигрират. често това е силно насърчавано от семейството.

при добре разработен семеен бизнес логиката и практиката е друга. децата заминават да се изучат и се връщат да поемат бизнеса на своето семейство или да започнат свой такъв. тук. семейството не насърчава емигрирането. изучилото се дете е с мисленето да се върне и продължи, а не да емигрира.

в случая под емигриране разбирам и мигриране от село в града, от малкия град в големия, от страната в чужбина

семейният бизнес освен доходи носи самочувствие, носи удовлетвореност. знания и умения се предават между поколенията, което е от полза и на цялото общество.

България има нужда да съживи и насърчи семейния бизнес, малкия и среден бизнес – гръбнак на икономиката на страната преди 44-та, гръбнак на икономиката на всички западноевропейски страни.

писах още: България преди 9-ти, време е да разбудим семейния бизнес, а Поли писа за индустриалеца Лалю Митев, за Иван Калпазанов и Васил Карагьозов – от първите предприемачи у нас

илюстрация: Али