Община Крушари – с прекрасен сайт!

знам за много фирми, големи или не толкова бизнеси, всякакви, които си нямат сайт

затова – радвам се искрено всеки път, когато попадна на малко място от нашата не толкова голяма България, което си има достойно онлайн кътче – от клик на клик стигнах днес до сайта на Община Крушари (дори не знам къде е Крушари, от сайта разбирам, че е около Добрич), но сайтът е с много приличен дизайн, доста подробна и наистина полезна информация – забележителностите, разписанието на автобусите и всичко друго, както си трябва. Браво!

китайски мъдрости – аз и другите

Умният човек може смело да поправи своите грешки. Глупавият не смее дори да признае своите недостатъци.

Съди себе си така, както съдиш другите. Прощавай на другите така, както прощаваш на себе си.

Преди да се надсмееш над другия – помисли за себе си.