над 8000 гласа в БГ Сайт до сега!

бласуването в БГ Сайт върви много добре и до момента (сега сме по средата на срока) имаме над 8000 потвърдени гласа!!!

в някои категории е доста нажежено 🙂

инфо за гласуването на блога на БГ Сайт

който не е гласувал – тук веднага да го направи 🙂