днес е денят на …

представете си днес е официалният международен ден на

международен ден на възрастните хора

международен ден на музиката

международен ден на вегетарианството

ако някой знае още нещо, на което днес е международен ден – моля да казва, сега му е времето 🙂