екип извън шаблона

imagesтемата за децата извън шаблона е пряко свързана с темата за екипа извън шаблона, към поредицата ми за предприемачество

както е ясно – екипът е основата и най-важното нещо за успеха на всеки бизнес

да се направи екип извън шаблона е трудна, но печеливша стратегия

защо трудна? защото екипът е съставен от хора, обединени от идея, общи цели, единен дух. а хората извън шаблона са по дефиниция по-различни и по-трудно се сработват в екип.

трудна, но възможна мисия – екип с преобладаващо количество мислещи и извън шаблонни хора би генерирал прогрес по-голям от конкурентен екип, в който един централизирано взима всички решения и не се допитва до никого.

в този смисъл – колко често се радвате на хората извън шаблона, с които работите?