ужасното 4етене

бързо завръщане от северните части на Обединеното кралство – леко дочути реплики и един адрес набран наизуст ме отвежда в поредното безумие на Националната ни телевизия, наречено „Голямото Четене“, което, представете си, се намира на адрес 4etene.bnt.bg (моля, отбележете великоленото изписване на кирилица на този адрес на акция за популяризиране на четенето у нас!)

ако продължа беглия поглед из сайта и прескоча темата за неговия дизайн не бих искала да не спомена, че под FireFox сайтът се чупи, като че стилове липсват, не е ясно кои полета в ужасната форма са задължителни, регламентът е повече от суховат, но проблем е, че не намирам и мотивацията за хората, които биха участвали

хк, гласуването е с SMS-и, но може и по Интернет(!), телефон или стандартно пощенско писмо (!)

една иначе похвална и като че дълго чакана, необходима на обществото ни инициатива, проведена или поне подведена като типична кампания в малко по-твърдия стил на националната институция и все пак в стилистиката на кампании като тази за Могилино например – хляб и зрелища, sms-и, ефирно време и нищо в крайна сметка. жалко.