някои наблюдения върху родния малък бизнес и Интернет присъствието му

– малкият бизнес като цяло се е ориентирал, че има Интернет и че той трябва да е там;

– ориентирал се е също, че е добре да има уеб сайт;

– в най-честия случай малката фирма има сайт, направен от собственика, неговия син, племенник, съсед или от фирмата, която поддържа компютрите в офиса;

– не рядко малките фирми вече са чували за блогове, социални мрежи, банери и дори са опитвали, но се са останали с позитивни впечатления, защото са възложили тази работа отново на същите хора, цитирани в предната точка;

– изумително е колко гъвкави, находчиви и добре спряващи се онлайн са не малко от малките фирми у нас!