няколко еко линка

Kонвенциите от Рио:
Конвенцията на Обединените Нации за Биологичното Разнообразие (КБР)
http://www.biodiv.org/default.shtml

Конвенция на Обединените Нации за Борба с Опустиняването (КБОООН) http://www.unccd.int/

Рамковата Конвенция на Обединените Нации по Изменение на Климата (РКОНИК) http://unfccc.int/

Глобален екологичен фонд (ГЕФ) http://www.gefweb.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *