България преди 9-ти

photo

имах късмет – бяха ми попаднали френски вестници от 20-те и 30-те години на миналия век, по-специално колонките им за Балканите и за България. френски репортери вкратце описваха страната ни. изразът „Швейцария на Балканите“ го имаше, както и това, че България е богата – стада овце, крави на всеки хълм, хората са работливи – обработени земи, овошки, зеленчуци, а жените красиви, с прекрасни пъстри носии, високи и с дълги коси, сплетени в дебели плитки

виждам тази България, описана от френските репортери и на снимките, които моят чичо е правил тогава, също като чужденец тук – красиви хора, макар и не винаги богати, работливи, добър уражай. снимки пак от преди 9-ти

писах още за семейния бизнес преди и че е време да се разбуди

снимка: семеен архив