24 май vs 3 март

повод за този пост е интервюто със Стефан Цанев в Kafene.bg и по-точно неговото заглавие – 24 май трябва да стане Национален празник на България

с риск да не се хареса на мнозина – подкрепям мнението на Стефан Цанев напълно.

с риск да не се хареса на още повече хора – вероятно след 50 години няма да има никакви Национални празници.