участваме в Google Online Marketing Challenge

тази година великите Google провеждат за втора година Google Online Marketing Challenge – състезание по онлайн маркетинг (AdWords)  за студенти

имах честта да бъда поканена да се включа с моите студенти и формирахме два отбора, с които участваме

състезанието продължава 5 месеца, в които протича подготовка и планиране, същинска част – AdWords кампания в рамките на 21 дена с 200 USD на отбор, предоставени от Google и финална част, в която се пишат отчети и се анализира всяка кампания; целта е предоставените пари да се изразходват оптимално в рамките на посочения период

сред препоръчителните неща от страна на Google е да се води блог (на английски език) по време на състезанието и ето, единия наш отбор се включва със своя блог, в който ежедневно описва хода на кампанията

днес е 10-ти ден за нашите два отбора, стискам им палци! вероятността да спечелим е минимална, но мисля, че студентите научават много и работят с хъс, при това – екипно.
всичко това ме радва.

p.s. освен нас виждам от Българска страна участва и колеж от Добрич, бих се радвала ако четат случайно този пост да се обадят и обменим мисли