Родопите, както ги видях

от предните няколко поста се вижда, че част от лятната ваканция споделихме с Родопите
когато бях малка баща ми ни водеще тук, в едни малки села, по-скоро временни села, в които помаците се изнасят да живеят през лятото високо в планината, за да пасат животните си – девствена природа, красота неземна, свежест изсипана из безкрайни поляни по хълмове и гори, къщички накацали тук-там, реки, работливи хора, с пъстри дрехи и потъмнели, обримчени от дълбоки резки лица, гостоприемни, чисти, вкусни гозби, бели къщи, градини пълни с цветя дори в най-закътаните махали – такива ги висях Родопите и днес или поне частта им около Смолян и на юг до границата.

навсякъде – българският трибагреник и знамето на ЕС – дори и в последната махала преди границата или високо в планината – получили са не малко подкрепа от там – пътищата са в много добро състояние, хората са обучени в еко туризъм и към естествената им гостоприемност е придадена още една доза по-добра организация, акцент върху иначе малки неща, които са интересни на туристите, брошури, надписи и табели, които улесняват и насочват. с една дума – успешен селски туризъм в действие

това се случва в последните 5-6 години, но хората усещат, че е правилната посока и продължават да работят, не спират – наистина са неуморни. денят тук започва призори с доенето на кравите и завършва късно вечерта, когато гостите, предимно от София, по-малко от Варна и други градове, понякога и чужденци – добре нахранени и напити се отправят за сън

въпреки че нещата изглеждат добре, хората са приветливи, усмихнато поздравяват и като цяло има живец тук, учениците в първи клас тази година в село Арда ще са само трима, събрани от околните села, а когато дойде редът им за втори клас ще пътуват до Смолян, на около 30 километра от домовете им

за радост тук няма хотели, а приемът става в селски същи, в които те гледат като при баба. всяка съща носи името на стопаните си. всяка къща има свой сайт и повечето предоставят безплатен безжичен Интернет (за разлика от големите хотели къде ли не)

радостно е всичко това. искрено браво на родопчани!

красота - поляни из Родопите

Родопите - къща

баба води крава

дядо с кон

овчар води стадо 170 овце