IA България с първите си нови членове

покрай IAB се вдигнаха големи олелии в последните месеци на миналата година – то не бяха слухове, то не бяха приказки. в крайна сметка оформилите се лагери са два. единият (The Big Five) – IABulgaria, предвидливо се регистрира още през август, а се разгласи през септември, а ето сега, в началото на 2010-та приема и първите си нови членове в лицето на Mail.bg и ABC Design & Communication.

като цяло извън членовете на IAB всички в бранша го гледат с резерви. любопитно е как ще се развият събитията. предполагам скоро ще има още новини.