промяна с подмяна? ко? не!

IMG_2493

на протеста – контрапротест

на студентите – контрастуденти

на вярващите – контравярващи

на гражданите – контраграждани

на България – контраБългария

промяна с подмяна? ко? не!

събудени сме.

#оставка #дансwithme #протестнамрежа