„безплатното“ раждане

знае се отдавна, но сега лъсна в цифри – раждането у нас се плаща – къде официално, къде (по-често) – не – цената е между 1000 и 3000 лв. за София
на държавата не й пука за раждаемостта и може би затова стои дистанцирана
да му мислят тези, тръгнали да раждат

подробности от проучването на сп 9 месеца – тук