свободата и несвободата днес

„да се откажеш навреме, да знаеш на какво, кога и как да сложиш край не е лесно, но това е единственият начин човек да запази духовната си инициатива за по-добри дни… Съзиданието се ражда от чистия край. Няма по-голяма сила от свободата да си тръгнеш.“ – Мира Баджева

„затрупани сме от фалшиви кумири, които те превръщат в скот, който ходи в Мол-а“ – Андрей Райчев

„бунтуващите се по света са два вида – едните са недоволни от света, какъвто е, а другите са недоволни от това, че той престава да е такъв, какъвто е. но има и друг бунт – бунтът против потребителското общество и той е страшно важен. но той изисква не политици, а пророци“  – Андрей Райчев

„главният извор на свободата на съвременния свят е в душата на потребителя. България, допълнително страда от още една несвобода – медийната стопанска несвобода“ – Андрей Райчев

„политиците слушат само какво шепне тъплата, а тя шепне – дай стоки! по този път сме в кучи гъз“ – Андрей Райчев

„новият агент на несвободата – желанието. у нас несвободата е свързана със страх от загуба на потребителски възможности, т.е. отново може да бъде сведен страхът до желанието. себепознанието е условието за освобождаване“ – Харалан Александров

„хората трябва да отвоюват бъдещето си себе си, от своите алчни, ненаситни фантазии.“ – Харалан Александров

„трябва да озъптим примитивните страсти и мераците и паралелно с това да освободим умовете си. в момента сме направили обратното – оковали сме умовете и сме развихрили страстите.“ – Харалан Александров

последното предаване Отпечатъци на Мира Баджева – най-силното, според мен. тежък разговор. задължително да се изгледа от край до край. видеото е тук

още – при Йовко