going home

A0100-600x398Going home – така се казва снимката на Iain Cochrane (United Kingdom) по темата Why Afghanistam matters

нима именно за това не мечтае всеки – да има дом, в който да се завръща, в който да намира спокойствие, уют, отмора, място за себе си

и ми е тъжно за хората, които нямат път назад, към дома, тези, за които разказва и Светла, тези, които толкова нетолерантно избягваме да погледнем в очите, а отвръщаме поглед встрани, когато ежедневно ги срещаме по улицата и вместо дом им предлагаме затвор …