емпатия и емоционална интелигентност в бизнеса

едно от ключовите предимства на всеки добър мениджър е емоционалната интелигентност. за жалост тя не се учи, но може да се култивира на база на опита, емпатията, екипа и желанието на човека.

няма граница между човека като индивид и като професионалист. всеки човек, било то работник или служител има своите чувства, своите разбирания, свои вкусове и интереси. и всички те комплексно влияят на работата му.

и всеки човек има своите положителни и отрицателни качества. как да намерим най-доброто у всеки, да го подчертаем, със съпрочастност, без да нараняваме. сложно. вероятно за това, а и за много други подобни теми ще говорим на форум Пространство за общуване. ела.

Заповядайте на първия форум

Пространство за общуване

София, Център за култура и дебат Червената къща, 24 и 25 март 2012

Програма Емпатия в бизнесаРегистрирай се от тук.