душата на света

IMG_3373

Душата на света на Фредерик Льоноар ме поведе леко в магическия свят на мислители, учители, просветени хора от всички религии, които обединяват мисълта си, за да спасят човечеството

много мъдрост, събирана с векове от всички краища на Земята

„не се молим заедно, но сме заедно в молитвите си“

„нещастен е човекът, който не знае, че е човек“

„трябва да се научим да го живеем съзнателно, с отворени очи, съсредоточено … да се домогваме действително да сме самите себе си“

още за книгата има в Kafene.bg

последно за 2013

по традиция последния пост за годината завършвам с цитат от книга, която чета в момента.

Душата на света. Фредерик Льоноар

„Срещат се също и хора, които изобщо не желаят да станат свободни. Корубата на страхпвете и вредните им навици ги успокоява. Нищо не може да се направи срещу подобна доброволна подвластност, остава единствено надеждата, че животът им ще стане непоносим и накрая ще решат да се освободят от своите окови.“

„Любовта представлява могъща енергия, най-силната, която цари във Вселената. Любовта иде от Душата на Света … любовта ни залива с все същата музика на свързаността и даруването.“

последно за 2012 – Карин Бойе
последно за 2011 – Калин Терзийски
последно за 2010
последно за 2009 – Айн Ранд
последно за 2008 – Мураками