Аревик означава Слънчице

Аревик е красиво арменско женско име и със сигурност не е планина, нито куче, защото, както казва Светла, ако беше може би щеше да има повече защитници …

Аревик е попаднала в капана на бюрокрацията, безразличието и липсата на човечност, капана, поставян от институциите по принцип навсякъде, още по-умело у нас.

защо сме толкова индиферентни днес, като само преди има-няма стотина години Яворов е писал Арменци, например. или и тогава е било така, а поетът е изключение? или внуците на онези топли, гостоприемни и добри хора описани в произведенията на класиците ни са се променили драстично днес?

нетолерантността ни е навлязла толкова дълбоко под кожата, че дори публиката на Камен Донев тази вечер в НДК, именно тази, жертвала поредните епизоди в Листопад в името на Народното творчество, изпада в див смях, когато нехайно артистът изпуска на сцената наред с множество животни и „негрите“ …

патетично жалки сме, в опитите ни да се възприемем като модерни, част от Европа, като недиваци. диваци сме си. и вероятно още дълго ще бъдем.