гром падина

photo

групата Гром падина е създадена преди година от музиканти любители, но страстни почитатели на българския фолклор. днес чухме бански, пирински песни. прекрасни, акапелни, изумителни, автентични, истински.

тъй като някои от членовете на групата споделят древната българска вяра в змейската сила, тя е наречена по името на един от най-важните елементи на тази старинна вяра и практика. това е едно от имената за стрелите на страшния змей, които той хвърлял по халите, познати с още редица други названия като: “божа стрела”, “змейското око”, “трещен камък”, “гром падина”, “гръмнато камъче”, те се забиват на 40 аршина в земята и излизат на повърхността след 40 дни. те са силно лековити и носят късмет.

състав: Емил Антонов – вокал; Илиян Обретенов – вокал и перкусии; Александър Заралиев – вокал, кавал и перкусии