студентите наесен с песен

започна новата учебна година

бърза справка с реалността показа следните (може би любопитни) факти:

– facebook – преди 1 година 25% от студентите в курса ми имаха регистрация, днес – 99%

– пощи – преди 2 години едва 4-5 души от 50 имаха поща в gmail, днес 50% gmail и около 50% в abv.bg, единици в mail.bg, yahoo и hotmail

– пазарували в Интернет – около 15% преди година, около 30% днес