Отворено писмо по повод БГ Сайт 2006

публикувам тук писмо, отговор на официално писмо към мен от г-н Тодор Христов по повод постовете на г-н Димитров, член на журито на БГ Сайт 2006, в личния му блог

Уважаеми Тодор,

Благодаря за писмото и за ангажираното отношение към темат БГ Сайт, както и за участията Ви през годините.

Като инициатор на Конкурса, от началото му през 1999 г. и като негов ръководител и в Българска Уеб Асоциация, която провеждаше конкурса в последните три години се наемам да отговоря на Вас и косвено на г-н Димитров. Ще си позволя да публикувам отговора публично, с което да научат и други, които си задават сходни въпроси.

На първо място бих искала да отбележа, че отношението и тона на г-н Димитров не отговарят на това, което лично аз бих очаквала от член на това жури (или на което и да е професионално жури) и не му правят чест (например, цитирам “Мор да тръшне тирана!”). С тези два свои поста той не само руши собствения си авторитет (ако има такъв), но и тези на БГ Сайт, граден 8 години, Българска уеб асоциация и всички други ангажирани страни (в т.ч. останалите членове на журито, парнтьори и т.н.).

Конкретно по коментарите:

1. Г-н Димитров признава, че е знаел че “всяка година постъпват голяма бройка сайтове за оценяване”.

2. Изречението “Аз подписвам декларация без детайли.” не отговаря на истината – всеки член на журито е получил предварително, заедно с декларацията, която подписва, комплект документи – Технологията на конкурса, където ясно са регламентирани начините и сроковете на оценяване – предварително! Г-н Димитров би следвало да се е запознал с тези детайли преди да приеме участие в журито и да подпише декларацията!

3. Твърдението “Имало е практика да се разпределят сайтовете между всички членове на журито (15 човека), за да се свърши работата все пак.” е вярно, но както сочи Технологията за 2006 г., която освен на всеки член на журито и всеки участник следва да е прочел (публикувана е на сайта) – това правило бе отменено в последните две издания на конкурса, с оглед оценяването на всеки сайт от повече хора, респективно – постигане на по-обективни оценки за всеки от участниците.

4. Относно безвъзмездното оценяване – отново и по Технология и по Декларация, която журито подписва – оценяването е безвъзмездно. Овъзмездяването е с престижа, който конкурса носи на всеки един от журиращите, както и от удовлетворението, че с работата си тези експерти и професионалисти допринасят за развитието на уеб у нас. Безвъзмездно е оценяването във всички подобни конкурси и с оглед на това, че журито не следва да е комерсиално.

5. Въпросът с критериите за оценка е многократно дискутиран. Отговорът, даден от PWC е ясен. Разчита се на професионализма и експертността на журиращия. Ако той наистина е експерт и професионалист също така няма да има нужда от много време за да се убеди в качествата и достойнствата на един сайт. Затова и оценяването е на два етапа – за да може да се отсеят най-добрите първо, а след това на останалите по-малко за оценяване да се отдаде необходимото време и между тях да се изберат победители – класическа схема при много конкурси.

6. Относно сроковете – всички сайтове, които са регистрирани и допуснати до участие са онлайн веднага, т.е. не чак след края на регистрацията. Голяма част от журиращите, които са позитивно, конструктивно настроени и отдадени на идеята БГ Сайт започват с преглеждането на сайтовете предварително. Дори това да не е случая – отново подчертавам, че всеки журиращ бе запознат предварително с условията и датите и е могъл да прецени за себе си дали ще успее да изпълни качествено и в срок поетият ангажимент. Съответно е имал възможност да се откаже, ако преценва, че това журиране не е по силите му, вместо да претупва работата и за свое оправдание – да бълва негативните си мисли срещу конкурса.

7. По отношение на приходите и разходите по БГ Сайт, сметките за това къде са отишли тези “12 000 лева” – има официален отчет, който е наличен в Българска уеб асоциация. Разходите при организацията на подобно мащабно събитие са значителни и със сигурност печалбата не е финансова. Жалко, че хора, като въпросния член на журито, не осъзнават каква е ползата от подобно трудоемко, както самия г-н Димитров отбелазва, начинание.

8. Отново за сроковете – тъй като, повтарям, организацията на подобно събитие, с такъв мащаб и покритие, изисква координацията на много страни, много хора, промяна в датите на оценяване наистина би била твърде трудна и би нарушила ритмичността в провеждането му. Затова и сроковете не бяха променени. И отново, наистина, всеки от журито знаеше и за броя на сайтовете (приблизително) и за времето – като дати и срокове и е следвало да прецени за себе си участието си.

В заключение на това дълго обяснение бих искала да изкажа за пореден път благодарността си към всички останали членове на журито на БГ Сайт 2006, които съвестно изпълниха поетите ангажименти, отдадоха необходимите часове и дни труд от своето ценно време и излъчиха победителите, с което допринесоха за популяризирането на уеб у нас, за изграждането на професионални стандарти, за развитието на уеб общността и утвърждаване на всички ценности, които БГ Сайт е издигал по време на своето осем годишно съществуване. Благодарност и към всички членове на журито през предходните години.

Бих искала да използвам случая и официално да кажа, че БГ Сайт вече няма да се провежда. Ако питате защо – защото се уморих да давам по хилади пъти подобни обяснения, а нямаше някой по-силен от мен самата, който да поеме щафетата и да види смисъла в провеждането на конкурса.

С уважение,
Жюстин Томс

8 thoughts on “Отворено писмо по повод БГ Сайт 2006

 1. Жустин, не допринесе особено с тоя мат’рял за дискусията. Все едно чета на PWC адвокатските писма.

  Това какъв авторитет руша не би трябвало да е обект на дискусия, тъй като пишейки на личен блог казвам каквото мисля, а не се съобразявам с всички маймуни на клона.

  За сайтовете: да, знаех за какъв обем става дума Следя конкурса, познавам се с хора от журито и знам какво е положението, поне донякъде. И след като Жоро Варзоновцев ме пита дали искам да журирам, говорихме за процеса и точно от там ми е инфото за точка 3).

  Но да се върнем на точка 2). Това е основният проблем, заради който въобще зачекнах темата. В декларацията никъде не пише, черно на бяло, че си длъжен да оцениш 310 сайта за 10 дни. Пише, че безвъзмездно ще направя каквото поискате от мен, в ролята ми на жури. Това е декларация без детайли. Котка в чувал. Ами че утре може да се наложи да отидем до Тампа Бей за награждаването, с катамаран, на собствени разноски.

  Шегата настрана. До някъде сам съм си виновен, защото разчитах чужди думи. Или на чужда коректност. Да, прочетох че „всеки член на журито гласува за всички сайтове, с които не е обвързан“. Но дори и за миг не ми хрумна, че някой ще ми пробута всичките 310 сайта. Още повече в светлината на предишната (и по-добра) практика. Предположих, като практичен човек, че си има онлайн система за разпределяне на сайтовете сред журито на случаен принцип с 10-15% застъпване, за по-добра точност. Къде ти такава техническа мисъл!

  Ще прескоча на точка 8) – сроковете. Това ме обиди най-много… и стана *основна* причина за двете злостни блогирания. Не е редно някой да вика мен в ролята на вещо лице по даден въпрос, след което да ми казва (индиректно) – не си върши работата вещо, нищо, че за това те извикахме. Секретарката ви координатор (която сте наели за тази година и е с почти нулева компютърна грамотност, м/у другото) е дружка с моята и какви неща стигнаха до ушите ми – няма да коментирам, че ще има още засрамени.

  Защо никой не говори за моята проста сметка? За подробно разглеждане и оценяване бих искал да отделя средно по поне 10 минути на сайт (повече за по-интересните, по-малко за очевидните дупки). 300 сайта по 10 минути – 50 часа. Не мога да оценявам в работно време, а и предполагам всеки друг от журито, който все пак има работа да върши. Как да стане, без да нарушим законите на физиката?! Замислете се малко – всеки от журито е претупал работата по един или друг начин, но малко са устати като мен.

  М/у другото, моите уважения за Евгени, който подкрепи моето мнение (но, разбира се, към него няма публично писмо, щото аз съм по-нагъл просто):

  Относно БГСайт, Боби много точно е описал начина на оценяването. Моето мнение напълно съвпада с неговото.

  http://mtr-design.com/blog/general/punk-interview-3-evgord/

  Но да оставим мен и личните ми проблеми и несгоди. Да погледнем към участниците, които все пак са *най-важните в това начинание*. Нямаше да роптая срещу 310 сайта за оценяване, ако беше видно, че е в полза на участниците журито да се спука от работа. А то не е. В очевиден ущърб е. Дали тези хора, платили блага такса за участие, не са в правото си да настояват за справедливо оценяване? You’re damn right, they are! Аз ако бях един участник бих искал да се уверя, че сайтът ми е прегледан и оценен, а не само оценен. Че на журито е дадена възможност да си свърши работата, все пак! И тоя „дебат“, който си водим онлайн, трябваше да се направи предварително с потенциалните участници.

  За да няма после „ама то не е честно това оценяване“ и „журито е корумпирано“. И тогава нямаше да изглежда странно, че всички щяха да споделят моето мнение.

  А за това, че спирате конкурса… Искаше ми се да кажа нещо мило, съчувствено или поне изпълнено с разбиране. Но не стига, че ме принизихте до нивото на секретарка, а сега и едва ли не станах Лошия Вълк, защото казвам нещата такива, каквито са. Затова единствено мога да процедя през зъби: е, разгеле!

 2. Не съм част от кухнята на конкурса, но при всички случаи тая история отстрани изглежда абсурдно, а за мен лично особено в частта си „защото се уморих да давам по хиляди пъти подобни обяснения“.

  Ако „хиляди пъти“ се налага да има обяснения, значи или не можете да обясните идеите си на хората и да ги убедите в своята правота (напр. в разумността на вашата „Технология и Декларация“), или на хората нещо не им харесва и смятат, че има проблем, който обаче вие не искате или не можете да решите.

  Така че кой ви е виновен за спирането на конкурса? Надали един човек, пък бил той и Боби Димитров, просто ей така успява да спре конкурс, на който всичко си му е наред, само щото е написал в блога си нещо.

 3. хаха, много забавно излиза, явно от думите ми, леле какво възвеличаване на г-н Боби Димитров, да си мислят хората, че заради него няма да има повече БГ Сайт – ха ха ха …

 4. Журито участва доброволно в конкурса, след като се запознае с технологията. Всяка година се провеждат срещи на инициативния комитет и журито (също напълно доброволни) където се обсъжда технологията на избора в светлината на опита, натрупан в предишни години. Като участник в журито мога твърдо да заявя, че искрено ангажираните с конкурса хора са съвсем малко, да не кажа по-силна дума и това е една от причините тоя конкурс да има застрашено бъдеще.

  Много ли са 300 и кусур сайта за член на журито – не, не са много. За съжаление 80-90% от сайтовете са за чиста двойка, така че реално за оценяване остават 30-50 сайта, които не е никакъв проблем да бъдат оценени за десетина дена. (по 3-5 сайта на ден). Е, разбира се 30-50 сайта трудно могат да бъдат оценени за един час преди крайния срок.

  Иначе ние сме демократична държава и всеки може да си пише каквото иска, разбира се.

 5. Слушайте Комитата като говори. Добре го е казал и споделям мнението му.

  Това, което е направил Боби не значи, че всички членове са подходили по същия начин (за себе си гарантирам). Обаче като само той изреве, че е не му стига времето и работата е прецакана, цялата блогосфера остава с погрешна представа за подготовката и провеждането на конкурса.

  Освен това в конкретния случай не мисля, че беше особено полезна тая комуникация чрез лични блогове. Освен това е неуместна и създава погрешни впечатления.

 6. Аз само ще се усмихна и ще кажа:
  Деца има къде по важни неща от това „Специалистите“ да се взимат насериозно в една тотално обърната надолу с главата страна.
  Конкурси? За мен това са пълни глупости които се измислят от хора които са на заплата. Не че имам против заплатата нещо но все си мисля че на крач на деня имат значение две неща доколко професионално и отговорно човек си е свършил работата и колко пари е получил за това.
  Тези нещица ме вълнуват мене а и много други които никога няма да се включат в какъвто и да било БГ конкурс просто защото нямат нужда:))
  Поече либов ви жилая и по малко конкурси:))

 7. Включвам се в тази дискусия с голямо закъснение, но тъй като се явявам своеобразен катализатор на този пост (той практически бе адресиран до мен, тъй като е отговор на мое писмо), бих искал да кажа само няколко думи.

  1. Според мен конкурс като БГ Сайт е хубаво да има.

  2. Кой ще го организира, кой ще го финансира и какъв ще е методът за оценяване – това са детайли. Разбира се важни детайли, и за тях трябва мисъл и внимание, но все пак – детайли, на фона на идеята за благородно съревнование.

  3. Най-подходящо ми се струва конкурсът да е под егидата на BWA.

  4. Все повече си мисля защо да няма благородна надпревара за БГ Блог? Там може да гласува само публиката, а наградата да е знака (логото) „Блог на годината“.

  5. Ако се намерят достатъчно желаещи да мислят в тази посока (кой знае може пък и да се намерят) – до името ми съм изписал един от сайтовете ми, а в него има форма за контакт – можете да ме потърсите.

  Иначе, радвам се, че успях да получа допълнителни впечатления за БГ Сайт от коментарите тук. Категорично не споделям мнението, че 80-90% от сайтовете на БГ Сайт 2006 са били за чиста двойка.

  Успех на всички!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *