колко (не) толерантни сме

тези дни бяха публикувани данни от пручване за дискркиминацията в различни държави от ЕС

основно хората са дискриминирани на база етнически произход (62%), след което идват сексуалната ориентация (51%)  и уврежданията (45%)

както става ясно от приемането на различните форми на изява на хората с различна сексуална ориентация – ние сме много консервативни и нетолерантни към тях … ето и официалните данни го доказват:

„Средностатистическият европеец се чувства сравнително комфортно от идеята да има за съсед хомосексуалист. 45% твърдят, че ще се чувстват напълно комфортно от този факт, докато 9% дават спонтанен отговор, че им е безразлично. Степента на комфорт от съседство с хомосексуален политически ръководител е малко по-ниска.
По 10-точковата скала анкетираните шведи (9,5), холандци и датчани проявяват най-висока степен на „комфорт“ (9,3) от идеята да имат за съсед хомосексуалист, докато тези резултати са много по-ниски в Литва (6,1), Латвия (5,5) и България (5,3).“

още информация по темата – тук