деца за износ

1

„1965 – най-популярните женски имена са били – Мария, Даниела, Иванка, Валентина, Росица“

„2005 – най-популярните женски имена са били – Виктория, Мария, Александра, Габриела, Никол“

колкото и да е тъжно – тенденциите са ясни. красиви и звучни български имена все по рядко са избирани за кръщаване на българските деца. все по-често на баба Стефка внучката е Стефани или Стефано, на баба Цецка – Флора или все такива вносни интерпретации. като се замислим защо – ами за да са по-лесни за изноз, тези деца. в бъдеще родителите им не ги виждат в България, а другаде.