за кризата в нашия език

любопитни размисли на Юлиан Попов за нашия език, забатачването му и спешната нужда от интервенция и измисляне на нови думи

ужасно е, знам, но много често по време на лекции и семинари говорейки за онлайн неща подпъхвам, завръзвам, замазвам или забождам по някоя и друга чуждица. не рядко съм критикувана (и с право) за това.

има ли решение и дебне ли спасение от някъде?