с мисъл за другите. с мисъл за себе си. или за Кармичният часовник на Вербер

IMG_1431

усмихна ме, замисли ме, натъжи ме, зарадва ме. има спасение за всеки от нас и то е у нас самите.

от нас тръгва промяната. от нас тръгва светът. защото всички сме свързани.

„всички сме отговорни и за най-малкия свой жест. дори и за най-незначителния. … всяко действие отеква като безкрайно ехо във Вселената …

благодарение на свободния избор всеки прави каквото реши и всеки отговаря за своите действия по време на живота си.

никой не е невинен за извършващите се около него престъпления. макар и непряко човек е отговорен за тях.“

„- а ако ви кажа, че не ми пука за хармонията във Вселената?

– на Вселената й пука за вас.“

откъсите са само от сериозната част, но не е само това. четивото си заслужава. и се минава бързо. а после дълго остава.

Кармичният часовник на Бернар Вервеб може да си изтеглиш безплатно тук