криза = липса на работа

когато в продължение на месец – два всеки ден поне 3 до 5 души ме питат за работа, колкото и голям оптимист да съм, знам, че нещата не вървят на добре, ама никак

колкото и от специализираните сайтове за работа да ми разправят, че кризата не пречи да си смениш работата или че фирмите не бива да уволняват хора по време на криза – това са само приказки

официалните статистики по въпроса не ме вълнуват. те са само празни цифри

нещата са сериозни.

икономически активното население е 3 544.7 хиляди

RSS на НСИ докладва, че през Q3 „икономически активното население в страната на възраст 15 – 64 навършени години е 3 544.7 хиляди“ или 68.5%

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 627.1 хил., или 31.5% от населението в същата възрастова група.

Близо половината от неактивните лица на 15 – 64 навършени години не желаят да работят или не търсят активно работа поради участие в обучение или поради лични или семейни причини, вкл. грижи за малки деца.“

цялото инфо за трудовата заетост в най-малки продобности и проценти на този линкю

пак по данни на НСИ средната работна заплата за септември е 523 лв.